VvE Beheer Den Haag

Dé beheerder voor de kleinere en middelgrote VvE

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

 

BELANGRIJK!!!

 

Update 21 maart 2011

Den Haag wil renovatie afdwingen

vandaag 10:56

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft tien eigenaren van appartementen in de Vlierboomstraat voor de rechter gesleept, omdat ze het complex verwaarloosd zouden hebben.

Het gemeentebestuur wil hen met een boete dwingen om de appartementen in de Vruchtenbuurt alsnog op te knappen. De eigenaren zijn het niet eens met de gebrekenlijst die is opgesteld. Bij een eerdere rechtszaak in augustus vorig jaar werden ze in het gelijk gesteld.

De gemeente ging maandagochtend in beroep tegen die uitspraak bij de Raad van State en eist dat er snel maatregelen worden genomen om de appartementen in goede staat te brengen. 

Bron: RTV West)

 

Update februari 2011

Senaat akkoord met effectievere aanpak inactieve VvE

23.2.2011

 

De Eerste Kamer is akkoord met de wijziging van boek 5 van Burgelijk Wetboek en de Woningwet voor het plegen van onderhoud door Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden voor de aanpak van niet-actieve VvE's. De wetswijziging treedt waarschijnlijk op 1 juli 2011 in werking.

Sluitstuk van het artikel is dat gemeenten in gebieden waar leefbaarheid onder druk staat, VvE's kunnen verplichten tot het opstellen en in voorkomende gevallen uitvoeren van onderhoudsplannen.

Het wetsvoorstel voorziet bijvoorbeeld in mogelijkheden voor de gemeente om de vereniging van eigenaars te activeren, waaronder een recht om de vergadering van eigenaars bijeen te roepen, toe te spreken en voorstellen te doen.

Verder krijgt de gemeente de mogelijkheid om de rechter om een machtiging te verzoeken wanneer een appartementseigenaar geen medewerking of toestemming verleent tot het plegen van onderhoud. Het college van burgemeester en wethouders krijgt bovendien de bevoegdheid om in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat een vereniging van eigenaars te verplichten tot het laten opstellen en - in voorkomend geval - uitvoeren van een onderhoudsplan.

Bron: NVM

 

Update januari 2011

Vanaf maart 2011 worden de niet geactiveerde VvE's overgdragen aan de belastingdienst. Deze gaat zorgen voor handhaving. Laat het niet zo ver komen. Activeer uw VvE bij ons!

Update januari 2011 

DEN HAAG - De strijd tegen de verpaupering in grote steden wordt bemoeilijkt doordat tienduizenden eigenaren van appartementen en portiekwoningen het nog steeds vertikken om hun Vereniging van Eigenaren te registreren.

Dat meldt het AD.

De ruim 26 euro kostende registratie in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel is sinds 1 januari vorig jaar wettelijk verplicht.
Met de maatregel wil de overheid verpaupering in grote steden tegengaan, maar ook aannemers,schilders en dakdekkers een aanspreekpunt geven als zij een appartementencomplex opknappen. Zij moeten weten wie bevoegd is namens de VvE op te treden.

Een jaar nadat de plicht van kracht werd, hebben slechts 71.722 van de circa 119.000 VvE's zich geregistreerd, een grootschalige aanschrijvingscampagne van de KvK ten spijt. Dat blijkt uit door het AD opgevraagde cijfers bij de KvK. Vooral eigenaren in kleine VvE's blijven in gebreke. Van de 81.000 VvE's tot maximaal 5 appartementen heeft 55 procent zich niet ingeschreven. Van de appartementen met twee eigenaren staat slechts 35 procent geregistreerd. Onwillige eigenaren riskeren een boete die uiteindelijk kan oplopen tot 19.000 euro. De komende maanden krijgen zij per brief een laatste waarschuwing.

Volgens de Kamer van Koophandel zien veel eigenaren in een kleine VvE het nut niet in van aanmelding. Zij beschouwen deze als nieuwe door de overheid opgelegde bureaucratie en regelen het benodigde onderhoud al in goed overleg met hun onder- of bovenbuurman.

"Wij krijgen veel vragen van deze groep over nut en noodzaak van het hebben van een VvE en registratie in het Handelsregister," zegt Margriet Veenstra, beleidsadviseur bij de KvK Nederland.

Bron: AD